Archives

Orkaan in opbouw, in aantocht

27Aug

Er bouwt zich in het Caraïbische gebied een nieuwe orkaan op.
Het is een vrouwtje met de naam Irma. Misschien weet u dat voor
de naam van een orkaan afwisselend een jongensnaam en een
meisjesnaam gekozen wordt. We weten al lang van te voren of
het een jongetje of een meisje gaat worden.
Hoe liefelijk hun namen ook mogen klinken, des te vernietigend
ze zijn. Irma, Sandy, Katrina, Ike waren sterk en richtten veel
schade aan.

Van een orkaan is sprake bij een windkracht 12+.
Ze gedijen pas in een heerlijk tropisch watertje van 26 graden.
Daarom zullen wij niet zo snel te maken krijgen met een
orkaan. Wetenschappers hebben een relatie tussen de opwarming
van de aarde en het in ontstaan van orkanen aangetoond.
We hopen dat Irma wegblijft. We kunnen haar missen als kiespijn.

Information about hurricane Irma

27Aug

There is a new hurricane in the Caribbean.
It’s a girl called Irma.
Perhaps you know that the first name of a hurricane is alternately chosen a boy name and a girl name.
We have known beforehand whether it’s going to be a boy or a girl.
How lovely their names may sound, they hurt and molest a lot.
Irma, Sandy, Katrina, Ike were strong and directed a lot of damage.

A hurricane has a wind force of Beaufort 12+.
They only thrive in a delicious tropical water of 26 degrees.
Therefore, we will not get to hurricane as quickly in Europe.
Scientists have seen a relationship between the warming up
of the earth and the appearance of hurricanes.
We hope Irma stays away. We can miss her as a toothache.