Posts

Reisadvies Buitenlandse Zaken (Nederland) afgezwakt!

Het reisadvies voor Cuba is inmiddels aangepast en afgezwakt.”Daarmee vervalt het eerdere advies van 14 september jl.
Voor  het westen van Cuba, waaronder: Havana, Trinidad, Viñales, Cienfuegos gelden geen beperkingen om te reizen.
Wel is het advies aandacht te schenken aan uw veiligheid. maar geldt dat niet altijd en overal op vakantie?
Wel zijn er beperkingen voor het Noordelijke gebied, waaronder een aantal resorts, inclusief Varadero en Mantanzas.
Vliegen op Varadero is nog niet mogelijk. Aankomst en vertrek op Havana kan gewoon.
Zie ook bijgaande kaart.

Het advies luidt

 • Informatie vooraf

  U blijft zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen. Lees het hele reisadvies.

 • De laatste ontwikkelingen

  Reis alleen als het noodzakelijk is naar de noordelijke kuststreek van de provincies Camagüey, Ciego de Avila, Sancti Spíritus, Villa Clara en Matanzas. Deze zijn zwaar getroffen door orkaan Irma. De stad Havana en het internationale vliegveld vallen niet onder deze gebieden. Delen van de hoofdstad Havana kampen nog wel met de gevolgen van de orkaan. Voedselvoorzieningen en drinkwatervoorzieningen zijn beperkt. Veel gebieden, vooral aan de noordelijke kust, zitten regelmatig zonder elektriciteit. Neem contact op met uw reisorganisatie over de situatie in de plaats waar u naar toe reist. Neem voldoende contant geld mee.

 • Algemeen

  Cuba kampt op dit moment met de gevolgen van orkaan Irma.

 • Onveilige gebieden

  Reis alleen als het noodzakelijk is naar het midden en noordelijke kustgebied van Cuba.

Wilt u u meer informatie over mogelijkheden, neem alstublieft contact met ons op

 

Travel Advice Foreign Affairs The Netherlands attenuated

The travel advice for Cuba has been adapted and attenuated.
To the west and a significant part of the east of Cuba, including: Havana, Trinidad, Viñales / Pinar del Rio, Cienfuegos and Santiago de Cuba, there are no restrictions to travel.
However, the advice is to pay attention to your safety. But that principle of course always applies on holiday?
However, there are limitations to the Northern Territory, including a number of resorts, with Varadero and Mantanzas.
Flying on Varadero is not possible yet. Arrival and departure at Havana can be done.
See also accompanying card.

Foreign Affairs Advice of the Netherlands told us as following:

Information in advance

 • Cuba is currently struggling with the effects of Hurricane Irma.
  Travel only if necessary to the middle and northern coast of Cuba.
 • You remain responsible for your safety and decision to travel or not. Read the full travel advice.
 • Travel only if necessary to the northern coastline of the provinces of Camagüey, Ciego de Avila, Sancti Spíritus, Villa Clara and Matanzas. These were severely affected by hurricane Irma. The city of Havana and the international airport are not included in these areas. Parts of the capital Havana still struggle with the effects of hurricane. Food and drinking water facilities are limited. Many areas, especially on the northern coast, are regularly without electricity. Contact your travel agency about the situation in which you travel. Take enough cash with you.

If you need more information, please contact us

Casa Guantanamera in perfect condition after hurricane Irma hit Cuba.

casa havana cuba

Hurricane Irma has hit Cuba, its inhabitants, her capital city Havana and our house Guantanamera.
But they are quiet alright, also our hostess Nairobis and our family are healthy.
The house is in perfect condition.
There is hot water and electricity for the airco. The first guests arrive again tomorrow.

Unfortunately, a plant in the patio did collapse by the hard rain.
The conditions in the tourist center of Havana are reasonably good for circumstances.
The seawater has penetrated the city from the sea boulevard, the Malecon almost 500 meters.
Most of the water is gone now and the people are working to get rid of mud, etc.
The government is working hard to connect the houses to electricity and water.
Some areas are supplied with water by tankers.

If you want to go to Cuba, that will be possible quite fast.
Do not go to Varadero or any of the resorts in the northeastern area.
You choose the best for Havana and a trip (by car) to Viñales, Cienfuegos and Trinidad.

The negative travel advice of the Ministry of Foreign Affairs of Holland is a good advice. There is no insecurity, everything is under control.
However, there are some protests in the street of people asking for reconnection
on water and electricity.
Wait a few time to travel to Cuba, but within two weeks, we think, the conditions
are quite normal again.
Then choose for a flight to Havana because the accessibility of the airport in
Varadero is still problematic. We give you later an update about the conditions.

Casa Guantanamera in perfecte staat na de orkaan Irma.

casa havana cubaDe orkaan Irma heeft Cuba, haar inwoners, haar hoofdstad Havana en ons huis Guantanamera
niet klein gekregen. Nairobis en onze familie zijn gezond. Het huis is in een perfecte conditie.
Er is warm water en elektriciteit voor de airco’s. De eerste gasten komen morgen weer aan.

Helaas heeft een plant in de patio het door de overvloedige regen niet gered.
Ook de omstandigheden in het toeristische centrum van Havana zijn naar omstandigheden redelijk goed. Het zeewater is vanaf de zeeboulevard, de Malecon een kleine 500 meter de stad binnengedrongen. Het meeste water in nu weer weg en de mensen zijn bezig om hun huizen te ontdoen van modder etc. Er wordt door de overheid druk gewerkt aan het aansluiten van de huizen op elektriciteit en water. Sommige gebieden worden via tankwagens voorzien van water.

Mocht u naar Cuba willen, dan kan dat weer vrij snel. Gaat u dan niet naar Varadero of één van de resorts in het Noordoostelijk gebied. U kiest dan het beste voor Havana en een trip (per auto) naar Viñales, Cienfuegos en Trinidad.

Het negatieve reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is overigens een goed advies. Er is geen sprake van onveiligheid, alles is onder controle. Wel zijn er enige protesten in de straat van mensen die vragen om opnieuw aangesloten te worden op water en elektra.
Wacht nog even af om af te reizen, maar binnen twee weken, zijn de omstandigheden weer redelijk normaal. Kiest u dan voor een vlucht naar Havana
omdat de bereikbaarheid van het vliegveld in Varadero nu nog problematisch is.
Wij informeren u graag.

Information about hurricane Irma

There is a new hurricane in the Caribbean.
It’s a girl called Irma.
Perhaps you know that the first name of a hurricane is alternately chosen a boy name and a girl name.
We have known beforehand whether it’s going to be a boy or a girl.
How lovely their names may sound, they hurt and molest a lot.
Irma, Sandy, Katrina, Ike were strong and directed a lot of damage.

A hurricane has a wind force of Beaufort 12+.
They only thrive in a delicious tropical water of 26 degrees.
Therefore, we will not get to hurricane as quickly in Europe.
Scientists have seen a relationship between the warming up
of the earth and the appearance of hurricanes.
We hope Irma stays away. We can miss her as a toothache.