Posts

Casa Havana likes Ernesto Che Guevara

And you? El Che is still present in Cuba fifty years after his death. You can find it on murals and on signs with revolutionary propaganda. At T-shirts and all kinds of other tourist knick-knacks feature the portrait of El Che, often with the famous photo of Alberto Korda. Men’s and women’s bodies are decorated here with tattoos of their hero.

For many Cubans, Che was the only real revolutionary and their symbol of the struggle for justice (la lucha). He stood for a society without classes and exploitation. He did not want to make any concessions. After the revolution, under his leadership, Batista supporters (the deposed president and vassal of America) were shot dead in the fort La Cabana without a decent process. His and Fidel’s determination almost led to a nuclear war between USZ and the former Soviet Union, when the Russian, with permission from Cuba, stationed missiles on the island.

El Che had to pay the price for his ideals with his death in Bolivia (1967). His body and that of his Cuban comrades lies in the impressive mausoleum of Villa (Santa) Clara.

Casa Havana houdt van Ernesto Che Guevara

Ernesto Che Guevara

En jij? El Che is vijftig jaar na zijn dood nog alom aanwezig in Cuba. Op muurschilderingen en op borden met revolutionaire propaganda vind je hem terug. T-shirts en allerlei andere toeristische prullaria zijn voorzien van de beeltenis van El Che, vaak met de beroemde foto van Alberto Korda. Mannen- en vrouwenlichamen zijn versierd met tatoeages van hun held.

Voor vele Cubanen was Che de enige echte revolutionair en hun symbool van de strijd voor rechtvaardigheid (la lucha). Hij stond voor een maatschappij zonder klassen en uitbuiting. Daar wilde hij geen concessies aan doen. Na de revolutie werden onder zijn leiding Batista-aanhangers (de afgezette president en vazal van Amerika) zonder fatsoenlijk proces in het fort La Cabana doodgeschoten. Zijn en Fidel’s vastberadenheid leidden bijna tot een nucleaire oorlog tussen USA en de toenmalige Sojetunie toen de Russen, met toestemming van Cuba, raketten stationeerde op het eiland.

Che moest zijn idealen met de dood bekopen in Bolivia (1967). Zijn lichaam en dat van zijn Cubaanse kameraden ligt in het Mausoleum van (Villa (Santa) Clara.

Two bikes in casa Havana – casa Guantanamera

Did you know that we have two bicycles available for our guests? Two MTBs. A large one and a small one.
If you rent our house, you can use it free of charge.
Cycling in Havana is not dangerous. The traffic takes good account of you.
Make sure you avoid the holes in the road.
And of course, lock your bike. Havana is extremely safe, but you should not ask ‘the gods, of course.’ Have fun!

Twee fietsen in casa Havana – casa Guantanamera

Wist u dat wij voor onze gasten twee fietsen beschikbaar hebben? Twee MTB’s. Een grote(re) en een kleine(re).
Als u ons huis huurt, kunt u er gratis gebruik van maken.
Fietsen in Havana is niet gevaarlijk. Het verkeer houdt goed rekening met u.
Let u er wel op dat u de gaten in de weg ontwijkt.
En uiteraard uw fiets op slot zet. Havana is uiterst veilig maar u moet ‘de goden natuurlijk niet verzoeken.’ Veel plezier!

Een heel huis (Casa Havana) tot je beschikking met geweldige gastvrijheid

Het hele huis hadden we voor ons alleen. Geweldige gastvrijheid van de gastvrouw. Ontbijt wordt aangeboden voor 4 cuc (3,60 euro). Laat inchecken was geen probleem. 15 Minuten lopen naar het stadscentrum. De buurt was niet heel stil maar dat is vrijwel overal het geval in Havana. De gastheren gaven waardevolle adviezen over wat te bezoeken. Zij deden geweldig goed werk bij het organiseren van ons vervoer naar Viñales en naar de luchthaven. U vindt veel nuttige informatie in het huis, over de stad Havana, plaatsen om te eten, en telefoonnummers bij calamiteiten.  Je kunt gratis lokaal bellen in het huis. Je woont in het midden van de wijk, samen met lokale mensen, wat je een echt gevoel geeft over het dagelijkse leven van de Cubanen. Kortom: een zeer goede plek om te verblijven, zeer goede communicatie met de gastvrouw. We waren dus erg blij om hier te verblijven. Dank jullie wel.

Nikola en Virginie, Wenen

 

Casa Havana – Casa Guantanamera, a quiet place in a vibrant city

While staying in Havana, casa Guantanamera is a great accommodation. You feel your part of the city because you are in the middle of busy downtown Havana. However, you do not notice much at night because the bedrooms are in the back of the house. We are welcomed at the agreed time and we felt also welcome. The family who cares for the house is nice and helpful. The breakfast was well taken care of and after that the dishes were even done. That sometimes there is no gas or electricity at Havana city, but it is usually solved quickly. In short, staying in this house feels like a resting place in a vibrant city. And if you did not have time for your holiday to go to the hairdresser, you can go to the barbershop across the street.

Ellie and Teun, The Netherlands

Reisadvies Buitenlandse Zaken (Nederland) afgezwakt!

Het reisadvies voor Cuba is inmiddels aangepast en afgezwakt.”Daarmee vervalt het eerdere advies van 14 september jl.
Voor  het westen van Cuba, waaronder: Havana, Trinidad, Viñales, Cienfuegos gelden geen beperkingen om te reizen.
Wel is het advies aandacht te schenken aan uw veiligheid. maar geldt dat niet altijd en overal op vakantie?
Wel zijn er beperkingen voor het Noordelijke gebied, waaronder een aantal resorts, inclusief Varadero en Mantanzas.
Vliegen op Varadero is nog niet mogelijk. Aankomst en vertrek op Havana kan gewoon.
Zie ook bijgaande kaart.

Het advies luidt

 • Informatie vooraf

  U blijft zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen. Lees het hele reisadvies.

 • De laatste ontwikkelingen

  Reis alleen als het noodzakelijk is naar de noordelijke kuststreek van de provincies Camagüey, Ciego de Avila, Sancti Spíritus, Villa Clara en Matanzas. Deze zijn zwaar getroffen door orkaan Irma. De stad Havana en het internationale vliegveld vallen niet onder deze gebieden. Delen van de hoofdstad Havana kampen nog wel met de gevolgen van de orkaan. Voedselvoorzieningen en drinkwatervoorzieningen zijn beperkt. Veel gebieden, vooral aan de noordelijke kust, zitten regelmatig zonder elektriciteit. Neem contact op met uw reisorganisatie over de situatie in de plaats waar u naar toe reist. Neem voldoende contant geld mee.

 • Algemeen

  Cuba kampt op dit moment met de gevolgen van orkaan Irma.

 • Onveilige gebieden

  Reis alleen als het noodzakelijk is naar het midden en noordelijke kustgebied van Cuba.

Wilt u u meer informatie over mogelijkheden, neem alstublieft contact met ons op

 

Travel Advice Foreign Affairs The Netherlands attenuated

The travel advice for Cuba has been adapted and attenuated.
To the west and a significant part of the east of Cuba, including: Havana, Trinidad, Viñales / Pinar del Rio, Cienfuegos and Santiago de Cuba, there are no restrictions to travel.
However, the advice is to pay attention to your safety. But that principle of course always applies on holiday?
However, there are limitations to the Northern Territory, including a number of resorts, with Varadero and Mantanzas.
Flying on Varadero is not possible yet. Arrival and departure at Havana can be done.
See also accompanying card.

Foreign Affairs Advice of the Netherlands told us as following:

Information in advance

 • Cuba is currently struggling with the effects of Hurricane Irma.
  Travel only if necessary to the middle and northern coast of Cuba.
 • You remain responsible for your safety and decision to travel or not. Read the full travel advice.
 • Travel only if necessary to the northern coastline of the provinces of Camagüey, Ciego de Avila, Sancti Spíritus, Villa Clara and Matanzas. These were severely affected by hurricane Irma. The city of Havana and the international airport are not included in these areas. Parts of the capital Havana still struggle with the effects of hurricane. Food and drinking water facilities are limited. Many areas, especially on the northern coast, are regularly without electricity. Contact your travel agency about the situation in which you travel. Take enough cash with you.

If you need more information, please contact us