Posts

Casa Havana likes Ernesto Che Guevara

And you? El Che is still present in Cuba fifty years after his death. You can find it on murals and on signs with revolutionary propaganda. At T-shirts and all kinds of other tourist knick-knacks feature the portrait of El Che, often with the famous photo of Alberto Korda. Men’s and women’s bodies are decorated here with tattoos of their hero.

For many Cubans, Che was the only real revolutionary and their symbol of the struggle for justice (la lucha). He stood for a society without classes and exploitation. He did not want to make any concessions. After the revolution, under his leadership, Batista supporters (the deposed president and vassal of America) were shot dead in the fort La Cabana without a decent process. His and Fidel’s determination almost led to a nuclear war between USZ and the former Soviet Union, when the Russian, with permission from Cuba, stationed missiles on the island.

El Che had to pay the price for his ideals with his death in Bolivia (1967). His body and that of his Cuban comrades lies in the impressive mausoleum of Villa (Santa) Clara.

Casa Havana houdt van Ernesto Che Guevara

Ernesto Che Guevara

En jij? El Che is vijftig jaar na zijn dood nog alom aanwezig in Cuba. Op muurschilderingen en op borden met revolutionaire propaganda vind je hem terug. T-shirts en allerlei andere toeristische prullaria zijn voorzien van de beeltenis van El Che, vaak met de beroemde foto van Alberto Korda. Mannen- en vrouwenlichamen zijn versierd met tatoeages van hun held.

Voor vele Cubanen was Che de enige echte revolutionair en hun symbool van de strijd voor rechtvaardigheid (la lucha). Hij stond voor een maatschappij zonder klassen en uitbuiting. Daar wilde hij geen concessies aan doen. Na de revolutie werden onder zijn leiding Batista-aanhangers (de afgezette president en vazal van Amerika) zonder fatsoenlijk proces in het fort La Cabana doodgeschoten. Zijn en Fidel’s vastberadenheid leidden bijna tot een nucleaire oorlog tussen USA en de toenmalige Sojetunie toen de Russen, met toestemming van Cuba, raketten stationeerde op het eiland.

Che moest zijn idealen met de dood bekopen in Bolivia (1967). Zijn lichaam en dat van zijn Cubaanse kameraden ligt in het Mausoleum van (Villa (Santa) Clara.