Reisadvies Buitenlandse Zaken (Nederland) afgezwakt!

Het reisadvies voor Cuba is inmiddels aangepast en afgezwakt.”Daarmee vervalt het eerdere advies van 14 september jl.
Voor  het westen van Cuba, waaronder: Havana, Trinidad, Viñales, Cienfuegos gelden geen beperkingen om te reizen.
Wel is het advies aandacht te schenken aan uw veiligheid. maar geldt dat niet altijd en overal op vakantie?
Wel zijn er beperkingen voor het Noordelijke gebied, waaronder een aantal resorts, inclusief Varadero en Mantanzas.
Vliegen op Varadero is nog niet mogelijk. Aankomst en vertrek op Havana kan gewoon.
Zie ook bijgaande kaart.

Het advies luidt

 • Informatie vooraf

  U blijft zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen. Lees het hele reisadvies.

 • De laatste ontwikkelingen

  Reis alleen als het noodzakelijk is naar de noordelijke kuststreek van de provincies Camagüey, Ciego de Avila, Sancti Spíritus, Villa Clara en Matanzas. Deze zijn zwaar getroffen door orkaan Irma. De stad Havana en het internationale vliegveld vallen niet onder deze gebieden. Delen van de hoofdstad Havana kampen nog wel met de gevolgen van de orkaan. Voedselvoorzieningen en drinkwatervoorzieningen zijn beperkt. Veel gebieden, vooral aan de noordelijke kust, zitten regelmatig zonder elektriciteit. Neem contact op met uw reisorganisatie over de situatie in de plaats waar u naar toe reist. Neem voldoende contant geld mee.

 • Algemeen

  Cuba kampt op dit moment met de gevolgen van orkaan Irma.

 • Onveilige gebieden

  Reis alleen als het noodzakelijk is naar het midden en noordelijke kustgebied van Cuba.

Wilt u u meer informatie over mogelijkheden, neem alstublieft contact met ons op

 

Travel Advice Foreign Affairs The Netherlands attenuated

The travel advice for Cuba has been adapted and attenuated.
To the west and a significant part of the east of Cuba, including: Havana, Trinidad, Viñales / Pinar del Rio, Cienfuegos and Santiago de Cuba, there are no restrictions to travel.
However, the advice is to pay attention to your safety. But that principle of course always applies on holiday?
However, there are limitations to the Northern Territory, including a number of resorts, with Varadero and Mantanzas.
Flying on Varadero is not possible yet. Arrival and departure at Havana can be done.
See also accompanying card.

Foreign Affairs Advice of the Netherlands told us as following:

Information in advance

 • Cuba is currently struggling with the effects of Hurricane Irma.
  Travel only if necessary to the middle and northern coast of Cuba.
 • You remain responsible for your safety and decision to travel or not. Read the full travel advice.
 • Travel only if necessary to the northern coastline of the provinces of Camagüey, Ciego de Avila, Sancti Spíritus, Villa Clara and Matanzas. These were severely affected by hurricane Irma. The city of Havana and the international airport are not included in these areas. Parts of the capital Havana still struggle with the effects of hurricane. Food and drinking water facilities are limited. Many areas, especially on the northern coast, are regularly without electricity. Contact your travel agency about the situation in which you travel. Take enough cash with you.

If you need more information, please contact us